edilon)(sedra USTS Kent İçi Plakalı Hat Sistemi

edilon)(sedra  USTS  (Kent  İçi  Plakalı  Hat  Sistemi)  kendini  kanıtlamış  iki  teknolojinin  özgün  bir  birleşimidir: edilon)(sedra LCS-L (Hemzemin Geçiş Sistemleri) ve edilon)(sedra ERS (Gömülü Ray Sistemleri). Sistem prefabrike plakalardan ibaret olduğu için USTS montajı için hat işgal süresi son derecede kısa olup, bu bütün demiryolu ve karayolu trafiği ile birlikte komşu hatların yararına bir durumdur. Prefabrike beton plakalar içine gömülü kesintisiz elastik ray desteği olması demek yatay ve dikey kuvvetlerin plaka içine ve altına daha eşit bir şekilde dağıtılması demektir. Dahası, balastlı hatlara dayanan geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında, ray kırıkları  oluşma ihtimali büyük oranda azalmaktadır ve ray ondülasyonu da etkin bir şekilde ortadan kalkmaktadır. USTS kullanıldığında, hat, plakalar ve raylar son derecede dayanıklı bir şekilde monte edilmektedir.

edilon)(sedra LCS-L prefabrike plakalar hem raylı sistem hem de karayolu  trafiğinde  30  yılı  aşan  bir  süredir  güvence  ve  konfor sağlamıştır.  LCS-L  prefabrike  plakaların  ağırlığı  ve  kuvvetlerin dağılımı hem dengeli hem de sağlam bir performansın garantisidir. Buna ilaveten ERS kaçak akıma karşı koruma sağlar ve ayrıca ses ve  titreşimi  azaltır,  ki  bu  konular  yoğun  nüfusa  sahip  bölgelerde büyük önem arz etmektedir.

edilon)(sedra  USTS  (Kent  İçi  Plakalı  Hat  Sistemi)  kendini  kanıtlamış  iki  teknolojinin  özgün  bir  birleşimidir: edilon)(sedra LCS-L (Hemzemin Geçiş Sistemleri) ve edilon)(sedra ERS (Gömülü Ray Sistemleri). Sistem prefabrike plakalardan ibaret olduğu için USTS montajı için hat işgal süresi son derecede kısa olup, bu bütün demiryolu ve karayolu trafiği ile birlikte komşu hatların yararına bir durumdur. Prefabrike beton plakalar içine gömülü kesintisiz elastik ray desteği olması demek yatay ve dikey kuvvetlerin plaka içine ve altına daha eşit bir şekilde dağıtılması demektir. Dahası, balastlı hatlara dayanan geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında, ray kırıkları  oluşma ihtimali büyük oranda azalmaktadır ve ray ondülasyonu da etkin bir şekilde ortadan kalkmaktadır. USTS kullanıldığında, hat, plakalar ve raylar son derecede dayanıklı bir şekilde monte edilmektedir.

edilon)(sedra LCS-L prefabrike plakalar hem raylı sistem hem de karayolu  trafiğinde  30  yılı  aşan  bir  süredir  güvence  ve  konfor sağlamıştır.  LCS-L  prefabrike  plakaların  ağırlığı  ve  kuvvetlerin dağılımı hem dengeli hem de sağlam bir performansın garantisidir. Buna ilaveten ERS kaçak akıma karşı koruma sağlar ve ayrıca ses ve  titreşimi  azaltır,  ki  bu  konular  yoğun  nüfusa  sahip  bölgelerde büyük önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi ve çizimler için lütfen bizle bağlantıya geçiniz.