Amberg Gabari GRP 5000

*Takometre, gabari, dever ve 3D ray geometrisi (TPS ve GPS ile) gibi hat geometrisiyle alakalı olan değerleri 2D olarak gabari modu ile ya da 3D olarak koordinat modu ile ölçebilir.

*Proje gerekliliklerine göre kullanıcı tanımlı veri kaydı modu:

–  Devamlı nokta bulutu kaydı

–  Tanımlanabilir mesafe profili kaydı

–  Hedeflenen özel profil ölçümü

*Ölçüm uyumsuzluğundan kaynaklanan alarm fonksiyonu da dahil olmak üzere, ölçülen değerlerle teorik gabari değerlerini eş zamanlı olarak kıyaslar ve ekranda gösterir.

 

*Profile measurements in 2D clearance mode or 3D coordinate mode with combined collection of all relevant track geometry data (stationing, gauge, superelevation, 3D track coordinates (with TPS, GPS only)).

*User-definable data registration mode depending on project requirements:

–  Continuous point cloud registration

–  Definable interval profile recording

–  Targeted individual profile surveying

*Comparison and display of profile distances between measured object and selected theoretical clearance envelope in real-time directly on site – inclu- ding alarm function for clearance envelope violation.

Detaylı bilgi ve çizimler için lütfen bizle bağlantıya geçiniz.